Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Strzelce prowadzi edukację społeczeństwa korzystając z kilku obiektów. Najchętniej odwiedzana jest ścieżka dydaktyczna "Lasy strzeleckie", zielona szkoła oraz izba edukacyjna.

Ścieżka dydaktyczna „Lasy strzeleckie" zlokalizowana jest w gminie Białopole w centralnej części Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Park ten został utworzony w 1983 roku w celu ochrony zwartego kompleksu Lasów Strzeleckich z bogatą florą i fauną.

Początek ścieżki znajduje się przy siedzibie nadleśnictwa, następnie ścieżka  biegnie przy Pałacu Myśliwskim Zamoyskich, gdzie rozchodzi się na dwie trasy.

I trasa liczy 3,3 km, podzielona jest na 14 przystanków i prowadzi nas przez różne typy siedlisk leśnych. Idąc ścieżką możemy między innymi podziwiać drzewostany dębowe, sosnowe i uprawę młodego dębu pod okapem. Swoją wędrówkę po lesie kończymy przy szkółce leśnej, gdzie znajduje się wiata edukacyjna zwana „zieloną szkołą" i jest przygotowane miejsce do palenia ogniska.

II trasa liczy 1,8 km, podzielona jest na 12 przystanków. Biegnie przez drzewostan nasienny dębowy wyłączony i młodnik brzozowy, następnie brzegiem łąki śródleśnej prowadzi wprost do parkingu leśnego na trasie Maziarnia – Stefankowice.

Na poszczególnych przystankach znajdują się tablice z informacjami dotyczącymi walorów przyrodniczych Lasów Strzeleckich oraz elementów gospodarki leśnej.
 

Przystankiem kończącym jedną z tras ścieżki dydaktycznej jest szkółka leśna na której terenie zlokalizowana jest izba edukacyjna oraz zielona szkoła.