Siedziba Nadleśnictwo Strzelce
Nadleśnictwo Strzelce
82 568-32-10
82 568-32-25

Maziarnia Strzelecka 17

22-135 Białopole

Nadleśniczy
Mariusz Nagadowski
tel. 82 568-32-10
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Jaślikowski
kom. 667 997 170 / tel. 82 568-32-10 w.17
Główny księgowy
Henryk Mielniczuk
tel. 82 568-32-10 w.26
Inżynier Nadzoru
Andrzej Prokopiszyn
kom. 667 997 163 / tel. 82 568-32-10 w. 14

Dział Gospodarki Leśnej

Andrzej Hawrylak
Starszy Specjalista SL ds marketingu
Tel.: kom. 667 997 157 / tel. 82 568-32-10 w. 22
Violetta Majchrzak
Specjalista SL ds stanu posiadania
Tel.: kom. 667 997 161 / tel. 82 568-32-10 w. 20
Urszula Dąbrowska
Specjalista ds obrotu drewnem
Tel.: 82 568-32-10 w. 25
Marek Danilczuk
Specjalista SL ds ochrony lasu
Tel.: kom. 603 330 295, 82 568-32-10 w. 20
Agata Nowak
Specjalista SL ds hodowli lasu
Tel.: kom. 667 997 156, 82 568-32-10 w. 13

Dział Finansowo Księgowy

Krystyna Paluch
Specjalista ds. finansów
Tel.: 82 568-32-10 w. 16
Maria Kowalska
Starsza księgowa
Tel.: 82 568-32-10 w. 27
Bernadetta Przytuła
Starsza księgowa
Tel.: 82 568-32-10 w. 12

Dział Administracyjno Gospodarczy

Krystyna Rudź
Sekretarz
Tel.: kom. 667 997 160 / tel. 82 568-32-10 w. 18
Alicja Mielniczuk
St. Referent
Tel.: 82 568-32-10 w. 11
Justyna Waszyńska-Tor
St. Referent
Tel.: 82 568-32-10 w. 23
Ewa Rudź
St. Referent
Tel.: 82 568-32-10 w. 21

Stanowisko ds. pracowniczych

Kinga Wolnicka
Starszy referent ds. pracowniczych
Tel.: 82 568-32-10 w. 38

Posterunek Straży Leśnej

Kazimierz Małyska
Komendant posterunku SL
Tel.: kom. 667 997 031 / tel. 82 568-32-10 w. 19
Dominik Szlązak
Strażnik Leśny
Tel.: kom. 667 997 032 / tel. 82 568-32-10 w. 19
Michał Walentyn
Strażnik Leśny
Tel.: kom. 605 101 510 / tel. 82 568-32-10 w. 19