Siedziba Nadleśnictwo Strzelce
Nadleśnictwo Strzelce
82 568-32-10
82 568-32-25

Maziarnia Strzelecka 17, 22-135 Białopole

 

Konto bankowe: 19 2030 0045 1110 0000 0010 3650 (BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.)

NIP: 5630004634

Nadleśniczy
Mariusz Nagadowski
tel. 82 568-32-10
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Jaślikowski
kom. 667 997 170 / tel. 82 568-32-10 w.17
Główny księgowy
Bernadetta Przytuła
tel. 82 568-32-10 w. 26
Inżynier Nadzoru
Andrzej Prokopiszyn
kom. 667 997 163 / tel. 82 568-32-10 w. 14
Inżynier Nadzoru
Arkadiusz Zając
kom. 667 997 171

Dział Gospodarki Leśnej

Andrzej Hawrylak
St. Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: kom. 667 997 157 / tel. 82 568-32-10 w. 22
Violetta Majchrzak
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: kom. 667 997 161 / tel. 82 568-32-10 w. 20
Urszula Dąbrowska
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: 82 568-32-10 w. 25
Marek Danilczuk
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: kom. 603 330 295, 82 568-32-10 w. 20
Dobrosława Piela
Referent ds. hodowli lasu
Tel.: kom. 667 997 156, 82 568-32-10 w. 13
Bartosz Niemiec
Starszy Referent ds. marketingu
Tel.: kom. 661 997 022

Dział Finansowo Księgowy

Monika Hawryluk
Księgowa
Tel.: 82 568-32-10 w. 16
Maria Kowalska
Starsza księgowa
Tel.: 82 568-32-10 w. 27
Anna Borowska
Księgowa
Tel.: 82 568-32-10 w. 12

Dział Administracyjno Gospodarczy

Krystyna Rudź
Sekretarz
Tel.: kom. 667 997 160 / tel. 82 568-32-10 w. 18
Alicja Mielniczuk
St. Referent
Tel.: 82 568-32-10 w. 11
Justyna Waszyńska-Tor
St. Referent
Tel.: 82 568-32-10 w. 23
Ewa Rudź
St. Referent
Tel.: 82 568-32-10 w. 21

Stanowisko ds. pracowniczych

Kinga Wolnicka
St. Referent ds. pracowniczych
Tel.: 82 568-32-10 w. 38

Posterunek Straży Leśnej

Kazimierz Małyska
Komendant posterunku Straży Leśnej
Tel.: kom. 667 997 031 / tel. 82 568-32-10 w. 19
Dominik Szlązak
Strażnik Leśny
Tel.: kom. 667 997 032 / tel. 82 568-32-10 w. 19
Michał Walentyn
Strażnik Leśny
Tel.: kom. 605 101 510 / tel. 82 568-32-10 w. 19