Siedziba Nadleśnictwo Strzelce
Nadleśnictwo Strzelce
82 568-32-10
82 568-32-25

ul. Grabowiecka 20A, 22-500 Hrubieszów

 

Konta bankowe:

19 2030 0045 1110 0000 0010 3650 (BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.)

15 1020 5356 0000 1802 0210 1228 (PKO BANK POLSKI)

NIP: 5630004634

Nadleśniczy
Mariusz Nagadowski
biuro: 82 568-32-10
Zastępca Nadleśniczego
Mariusz Jaślikowski
kom. 667 997 170 / biuro: 82 568-32-10 w. 116
Główny księgowy
Bernadetta Przytuła
biuro: 82 568-32-10 w. 128
Inżynier Nadzoru
Andrzej Prokopiszyn
kom. 667 997 163 / biuro: 82 568-32-10 w. 121
Inżynier Nadzoru
Arkadiusz Zając
kom. 667 997 171/ biuro: 82 568-32-10 w. 122

Dział Gospodarki Leśnej

Andrzej Hawrylak
St. Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: kom. 667 997 157/ biuro: 82 568-32-10 w. 105
Violetta Majchrzak
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: kom. 667 997 161/ biuro: 82 568-32-10 w. 108
Urszula Dąbrowska
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 107
Marek Danilczuk
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: kom. 603 330 295/ biuro: 82 568-32-10 w. 109
Dobrosława Piela
Referent ds. hodowli lasu
Tel.: kom. 667 997 156/ biuro: 82 568-32-10 w. 106
Bartosz Niemiec
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: kom. 661 997 022/ biuro: 82 568-32-10 w. 104

Dział Finansowo Księgowy

Monika Hawryluk
Księgowa
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 126
Maria Kowalska
Starsza księgowa
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 125
Anna Borowska
Księgowa
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 127

Dział Administracyjno Gospodarczy

Krystyna Rudź
Sekretarz
Tel.: kom. 667 997 160/ biuro: 82 568-32-10 w. 118
Alicja Mielniczuk
St. Referent
Tel.: biuro: 82 568-32-10
Justyna Waszyńska-Tor
St. Referent
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 120
Ewa Rudź
St. Referent
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 101

Stanowisko ds. pracowniczych

Kinga Wolnicka
St. Referent ds. pracowniczych
Tel.: biuro: 82 568-32-10 w. 119

Posterunek Straży Leśnej

Kazimierz Małyska
Komendant posterunku Straży Leśnej
Tel.: kom. 667 997 031/ biuro: 82 568-32-10 w. 112
Dominik Szlązak
Strażnik Leśny
Tel.: kom. 667 997 032/ biuro: 82 568-32-10 w. 110
Michał Walentyn
Strażnik Leśny
Tel.: kom. 605 101 510/ biuro: 82 568-32-10 w. 111