Web Content Display

Strefy ochrony

Na terenie Nadleśnictwa Strzelce znajduje się 45 stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków oraz 1 strefa ochrony wokół stanowiska ciemiężycy czarnej (Veratrum nigrum). Spośród stref ochrony ptaków wyróżniamy:

 - 38 stref ochrony orlika krzykliwego (Aquila pomarina)

 - 7 stref ochrony bociana czarnego (Ciconia nigra)