Asset Publisher Asset Publisher

"Produkt w obiegu"

Ministerstwo Środowiska organizuje konkurs pn. „Produkt w obiegu”, dotyczący zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie. Informacje o konkursie wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie https://www.mos.gov.pl/o-ministerstwie/konkursy/szczegoly/news/konkurs-ministra-srodowiska-produkt-w-obiegu/