Aktualności Aktualności

Ochrona drzewostanów dębowych

W dniu 06.06.2018 r. Nadleśnictwo Strzelce odwiedzili pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu oraz Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Powodem wizyty było zgłoszenie przez nadleśnictwo szkód w drzewostanach dębowych w postaci ubytku aparatu asymilacyjnego, wywołanych żerem gąsienic.

W celu oszacowania zagrożenia postanowiono dokonać kontroli trzech drzew próbnych na terenie leśnictw Matcze i Stefankowice. Do tego celu przydatne były specjalne płachty ułatwiające odnalezienie i przeliczenie gąsienic oraz weryfikację gatunków. Po wykonaniu kontroli przeprowadzono wstępną analizę, dzięki której określono głównego sprawcę szkód. Okazało się, że są to gąsienice motyli z rodziny miernikowców, które nierzadko stanowią spore zagrożenie dla drzewostanów dębowych.

W naszym przypadku sytuacja jest już opanowana – nastąpił wylot motyli a dąb wyraźnie się regeneruje. Leśnicy naszego nadleśnictwa trzymają jednak rękę na pulsie i w razie jakiegokolwiek zagrożenia podejmiemy kroki w celu ochrony tego cennego gatunku.