Aktualności Aktualności

Ćwiczenia zgrywające dla jednostek KSRG

07.11.2018 roku na terenie obszarów leśnych Nadleśnictwa Strzelce odbyły się ćwiczenia zgrywające dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego pod kryptonimem „MAZIARNIA 2018”.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały w celu sprawdzenia rozwiązań organizacyjnych zawartych w Powiatowym Planie Ratowniczym dla obszarów leśnych Nadleśnictwa Strzelce oraz doskonalenia umiejętności prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów obszarów leśnych, a także współdziałania jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu hrubieszowskiego.

W ramach współpracy udział w ćwiczeniach wzięli oddelegowani pracownicy Nadleśnictwa Strzelce.